06.07.2017

BOZÜYÜK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

BOZÜYÜK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜNDEN İLAN

 

            İlçemiz Müftülüğünde münhal bulunan ve aşağıya bilgileri çıkarılmış olan Aşçı kadrosuna Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince mülakatla personel alınacaktır.

 

SINAVA  KATILACAKLARDA  ARANACAK  ŞARTLAR:

 

            a) 657 Sayılı D.M.Kanunu’nun değişik 48/a maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor  

    olmak,

            b) Halen Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyor olmak,

            c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            d) Aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

            e) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

            f) İl içi ve il dışı naklen atanma sürelerini doldurmuş olmak,

            g) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak şartı aranacaktır,

            h) Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44. maddesinde belirtilen görevde yükselmeye  

                 tabi görev gruplarındaki şartları taşıyor olmak.

 

SINAVA MÜRACAAT ŞEKLİ VE SÜRESİ :

 

a) Sınava müracaat etmek isteyenlerin 03.07.2017 – 17.07.2017 tarihleri arası bizzat dilekçe

    ve ekleri (hizmet cetveli, Aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika belgesi)    

    ile Bozüyük İlçe Müftülüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir,

b) Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır,

c) Faks ile yapılan müracaatlarda evrakın aslı sınav tarihinden 1 gün önce İlçe Müftülüğüne  

    teslim edilecektir. Evrakı zamanında teslim etmeyenler sınava alınmayacaktır,

d) Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılsa da

    ataması iptal edilir,

      e) Mülakata katılacak adaylar  18 TEMMUZ 2017 Salı günü saat 09.30’da İlçemiz

                Müftülüğünde hazır bulunacaklardır. 

                İlan olunur. 03.07.2017

 

 

 

                                                                                                              

 

 

S.N:  İLİ      :  İLÇESİ :  ÜNVANI  :  SINIFI :  KAD. DERECESİ:  MÜNHAL KAD.ADEDİ:

  01   Bilecik   Bozüyük      Aşçı           GİH                       9                                        1