14.06.2024

İl Müftümüz Ali Erhun’dan Kurban Bayramı Mesajı

Yüce Rabbimizin bizlere huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği eşsiz zamanlardan biri olan Kurban Bayramı’na kavuşmanın bahtiyarlığını ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri Ramazan Bayramının rahmet, mağfiret ve bereket ikliminden sonra yeni bir bayrama daha kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun.

Kıymetli Kardeşlerim

“Allah’a adanmışlığın sembolü olan kurban; teslimiyetin, itaat ve sadakatin tezahürüdür. Bizleri Allah’a yakınlaştıracak umudun adı ve iyiliğe ulaştıran özel bir ibadettir. Kurban, Bütün şerlerden uzaklaşarak iyiliğe ve hayra yönelmektir. Bahşettiği bütün nimetlere karşı Allah’a sadakat göstermek, O’na manen yakınlaşmaktır. Aynı zamanda Kurban, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için dünyalık nimetlerden vaz geçebilmenin de bir göstergesidir. Bütün ibadetlerimizde olduğu gibi, kurbanlarımızın da gayesi aynıdır: Rabbimize kulluğumuzu, tazim ve muhabbetimizi sunmaktır.

Rabbimiz şöyle buyuruyor. “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır; fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. (Ey Resûlüm!) Güzel davrananları müjdele!” (Hacc; 22/37)

Kıymetli Kardeşlerim

Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla “Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla başlatmış olduğu kampanya ile kesilen kurbanlar yurtiçinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına dağıtılırken, yurt dışında ise açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubemiz geçen sene olduğu gibi bu yıl da vermiş olduğunuz vekalet yoluyla kurbanlarınızın kesimini gerçekleştirecek ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacaktır. Vakfımız tarafından kurban vekaletleri alınan vatandaşlarımızın 91 adet hisseleri, Bilecik merkezi, ilçeleri ve köylerinde kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaktır.

Kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla kestirmek isteyen kardeşlerimiz, Kurban Bayramı birinci günü 16.06.2024 saat 17:00 ye kadar müftülüğümüz ve din görevlilerimiz aracılığıyla, 14.06.2024 tarihine kadar da bankalar aracılığıyla, ya da doğrudan online bağış olarak internetten bu kampanyaya katılabilirler.

Değerli Kardeşlerim

İslam ümmeti olarak mahzun bir şekilde Kurban Bayramına giriyoruz. Başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan'dan Yemen'e ve Arakan'a İslam coğrafyasının mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır. Gazze'deki kardeşlerimiz, açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Zalim işgalcilerin bombaları altında can veriyor. Gözyaşına mahkum edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor. Kardeşlerim bize düşen işte o mazlumların acılarını el birliğiyle dindirmek ve umutlarını diri tutmak için gayret göstermektir. Zalimlerin karşısında, mazlumların yanında yer almaya, her türlü kötülükle mücadeleye devam etmektir. Unutmayalım ki bu, hepimiz için insani, vicdani ve İslami bir sorumluluktur.

Kıymetli Kardeşim

Bayramların yeryüzünde bulunan bütün mazlum, yetim ve kimsesizlerin umudu olması duasıyla aziz milletimizin, yurtdışında yaşayan millet varlığımızın ve alem-i İslam'ın Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın hemen ardından başlayacak olan Yaz Kur’an Kurslarımızın yavrularımıza hayırlı ve verimli geçmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Ali ERHUN

İl Müftüsü