20.03.2018

ÜÇAYLAR VE REGAİB KANDİLİ

Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban, ve Ramazan aylarıdır.                                                                                             Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip gecesi, 27’nci gecesi de Miraç gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan’ın 27’nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir. Böyle peş peşe sıralanmış kıymetli zamanları içinde barındıran, ibadet ve maneviyat mevsimini iyi değerlendirmek ve onlardan hakkıyla faydalanmak için, toplumumuzda eskiden beri yerleşmiş bir anlayış vardır. Oda bu üç ayları oruç tutarak geçirmek ve diğer zamanlardan daha fazla dini hayatı canlı tutmak, böylece iyi bir Müslüman olmaya çalışıp Allah rızasını kazanmaya yönelmek gibi birçok güzel alışkanlıkların toplumumuza yerleşmiş olmasıdır.

 Ramazan’dan sonra en sevap oruç, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçtur. Kuran-ı Kerim’in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması, üç ayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu aylarda başta köyler olmak üzere bütün camilerde, asıl, vekil, fahri vb. değişik unvanlardan görevliler vazifelendirilip herhangi bir boşluk meydana gelmemesi için azami dikkat sarf edilirdi. Eskiden özellikle Osmanlı döneminde Medrese öğrencilerinden İmamlık ve vaizlik yapabilecek olanlara izin verilir, ülkenin her bir tarafına dağılarak halkın üç aylarda din hizmetinden mahrum kalmaması için görevlendirilirlerdi. Bu aylarda Müslüman, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli bir şekilde yönelmelidir. Kötülüleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, imkânları ölçüsünde yoksulları görüp gözetmelidir.

Böyle yaptığı takdirde bu kutlu ayları değerlendirmiş ve bu ayların manevi feyzinden yararlanmış olur. Bu aylarla ilgili olarak Peygamber Efendimizin yaptığı özel dua şöyledir: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan’a ulaştır…” 

 Regaip gecesi Recep ayının ilk Cuma gecesidir. Regaip, “ regiybe” nin çoğuludur. “ Regiybe” de çok bağış ve iyilik demektir. Buna göre Regaip gecesi demek, müminlere Allah’ın rahmeti, lütuf ve ihsanı bol bol verildiği gece demektir. Bundan dolayı da yapılan dua ve ibadetlerin kabul edildiği ve Cenabı-Hakk’ın rahmet ve lütfunun bol bol ihsan edildiği bir gece olarak kutlana gelmiştir. Bu gece yapılacak ibadet de diğer mübarek gecelerde olduğu gibi bol kaza ve nafile namazı kılmak, Kur’an okumak, Allah’tan af ve mağfiret dilemektir.

 Dualarımızda samimi ve içten bir şekilde ölmüşlerimizi hatırlamak, memleketimize ve milletimize hayır dualar yapmak, ordumuzun yurt içinde ve yurt dışında üzerine aldığı savunma amaçlı operasyonlarında başarılı ve muzaffer olması için yakarışlarda bulunmak çok yerinde bir davranış olur. Hayırlı kandiller.