06.03.2024

UMRE ÖDÜLLÜ GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI HAKKINDA DUYURU

1- “Gençlik Bilgi Yarışması” 09 Mart 2024 tarihinde Üniversite Öğrencileri için Sabah Saat 10.00’da Lise Öğrencileri için ise aynı gün Saat 14:00’da Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak No: 60/1 Merkez / BİLECİK adresindeki Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılacaktır.

2- Yarışmaya girecek öğrenciler sınav öncesi kimliklerini (T.C. kimliği, pasaport, ehliyet) ibraz etmek zorundadır.

3- Yarışmanın İlk 30 dakikası içerisinde hiçbir adayın salondan çıkışına izin verilmeyecektir. Evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, her ne sebeple olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.

4- Yarışmacılar yarışma sınavını tamamlasalar bile sınavın son 20 dakikasında salondan çıkarılmayacak ayrıca sınıf ve salonda en az 2 adayın bulunmasına dikkat edilerek kalan iki adaydan biri sınavı bitirse bile diğer adayın sınavı tamamlamasına kadar sınav salonunda beklemesi sağlanacaktır.

5- Değerlendirme işlemleri cevap kağıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, yarışma soru kitapçığının kapak kısmındaki bilgiler ve cevap kağıdının adı, soyadı, imza bölümlerinin yer aldığı kısımlar kutucukların dışına taşmadan kurşun kalemle doldurulacaktır. (Yarışmacıların kurşun kalem, kalem tıraş ve silgi bulundurmaları gerekmektedir.) Gözetmenler, kitapçık ve cevap kağıdında doldurulan bilgilerin doğruluğunu sınav başlamadan kontrol edeceklerdir. Eksik ve hatalı kodlama ve imza eksikliğinden yarışmacı sorumlu olacaktır.

6- Cevap kağıtları katlanmayacak, özellikle cevap kağıdındaki yanlış işaretlemeleri silerken yumuşak silgi kullanmaları ve tamamen silinmiş olmasına, işaretlemeler esnasında kağıdın zedelenmemesi ve yırtılmamasına dikkat edilecektir.

7- Yarışmaya cep telefonu, bilgisayar, kitap vb. iletişim ve bilgi araçları ile girilmesine müsaade edilmeyecektir. Varsa bunlar gözetmenler tarafından yarışma süresince muhafaza edilecektir.

8- Sorular ve cevap seçeneklerine dair not tutulmayacak, notların dışarıya çıkarılmasına izin verilmeyecektir.

9- Yarışmacılar görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Yarışma disiplinine uymayan, ferdi veya toplu olarak kopya çekmeye teşebbüs edenler gözetmenlerce tutanak altına alınacak ve cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayacaktır. Gözetmenler, kopya çekme veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.

10- Yarışma başladıktan sonra adayların görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler istemeleri, aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.

11- Sınav bitiminde, cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kağıtları dikkate alınmayacaktır

Ayrıca Duyuru Metni İçin Tıklayınız