16.05.2023

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Sınav İlanı

2023 YILI YAZ KUR'AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

Yaz kursları ve Kur'an kursu hizmetleriyle ilgili olarak 2023 yılı yaz dönemiyle 2023-2024 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç odaklı, hafızlık ve 4-6 yaş grubu programlarında kadrolu ve 4/B sözleşmeli öğreticilerle talebin karşılanamadığı durumlarda ihtiyaç nispetinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere sözlü sınav ile geçici Kur'an kursu öğreticisi alımı yapılacaktır.

SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1- 657sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendindeki "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3- İlahiyat, ilahiyat önlisans veya imam-hatip lisesi mezunu olmak

4- 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,

5- Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6- 4/6 yaş grubu Kur'an kurslarına başvurmak için; 19.01.2017 tarihinden önce alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki en az 296 saatlik sertifika veya kurs bitirme belgesi sahibi olmak,

19.01.2017 tarihinden sonrası için sadece Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünden alınan çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki "Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" (380 saat) sertifikaya sahip olmak.

Bununla birlikte; çocuk gelişimi ve eğitimi alanında lise, ön lisans veya lisans mezuniyet belgesi olanlardan ayrıca sertifika istenmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Ek-2 dilekçe. (Müftülükten de temin edilebilir).
 2. T.C. Kimlik Nolu nüfus cüzdanı fotokopisi.
 3. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. (Müftülük tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir).
 4. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi.
 5. Hafizlık kategorisine başvuranlar için hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi. (Müftülük tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir).
 6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (E-devlet üzerinden alınacak).
 7. Adli sicil kaydı belgesi. (E- devlet üzerinden ve "Resmi Kurumlar" için).
 8. Vesikalık fotoğraf (1adet).
 9. 4/6 yaş grubu Kur'an kurslarına başvurmak için şartları duyuruda belirtilen belge veya sertifikaya sahip olmak.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

 1. Başvuru yapmak isteyenler, en geç 26.05.2023 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
 2. Adaylar İhtiyaç Odaklı/Hafızlık/4-6 Yaş Grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir.
 3. Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.
 4.  Diploma ve sertifikaların asıl nüshası ibraz edildikten sonra, fotokopisi başvuru evrakına eklenecektir.

SINAV IŞLEMLERI

 1. Sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri, başvuru işlemlerinin tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü internet sitesinin http://bilecik.diyanet.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
 2. Adaylar, sınava gelirken T.C. Kimlik No.lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet).
 3. Sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 1. Sınav sonuçları, İl Müftülüğümüzün http://bilecik.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 3. Sınavda başarılı olanlar arasında sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere başarı listesi hazırlanacak, ihtiyaç kadarı asıl, diğerleride yedek olarak belirlenecektir.
 4. Puanların eşit olması halinde sıralama, 2022 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanında eşit olması halinde, hafızlık ve öğrenim durumuna göre yapılacaktır.
 5. Sınavda başarılı olanlar için arşiv araştırması işlemi gerçekleştirilecek olup, olumlu sonuçlanan adayların görevlendirme işlemi yapılacaktır.
 6. Asıl adayların görevlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra ihtiyaç olması durumunda, sözlü sınavda başarılı olan yedek adaylarda sırayla görevlendirilebilecektir.
 7. Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

DİĞER HUSUSLAR

 1. Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu herhangi bir aşamada tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
 2. Bu sınav, 2023 yılı yaz dönemi ve 2023-2024 yılı eğitim-öğretim dönemi için geçerlidir
 3. Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
 4. Geçici Kur'an kursu öğreticisi olarak görevlendirilenler, ek ders ücreti karşılığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.
 5. Halihazırda görev yapan Geçici Kur'an Kursu Öğreticilerinin de 2022 yılı KPSS (DHBT) sınav sonucuna göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

İlk Müracaat Tarihi : 12.05.2023

Son Müracaat Tarihi :26.05.2023

Sınav Tarihi ve Yeri : 30 Mayıs 2023 tarihinde Bilecik İl Müftülüğünde yapılacaktır.

Sınav Saati: 09:00

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

 1. T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi
 2. En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 3. 2022 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi
 4. Hafızlık kategorisine başvuranlar için hafızlık belgesinin aslı ve fotokopisi. (İl Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
 5. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden alınacak)
 6. Adli sicil kaydı belgesi (E-devlet üzerinden ve "Resmi Kurumlar" için)
 7. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 8. 4/6 yaş grubu Kur'an kurslarına başvurmak için şartları duyuruda belirtilen belge veya sertifika