07.01.2021

Dr.Şerif GEDİK

1985 yılında Malatya'da doğdu.

2007 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı.

2009 yılında Adana Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2014 yılında Erzurum Dini Yüksek İhtisas Merkezini bitirdi. Aynı yıl Sakarya İli Kocaali İlçesine Vaiz olarak atandı

2014 yılında Atatürk Üniversitesi Tefsir Bilim Dalında " Keşşaf Tefsirine Göre Ayet ve Sureler Arasındaki Münasebet ve Ahenk" başlıklı tezi ile Yüksek Lisansını tamamladı.

2021 yılında Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Hukuku Bilim dalında "Camiu'l Fusüleyn isimli eseri ışığında Şeyh Bedreddin'in fıkhi görüşleri" başlıklı teziyle doktorasını tamamladı.

İstanbul İli Sultanbeyli Vaizi iken 2020 yılında Bilecik İli İnhisar İlçesine Müftü olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olup Arapça bilmektedir.