12.01.2024

2024 Yılı Enerji Verimliliği Haftası

2024 Yılı Enerji Verimliliği Haftası

Resmi Gazete'de  yayımlanan  5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin  kullanılması, israfının  önlenmesi, iklim  değişikliği ile mücadele edilmesi  ve  çevrenin  korunması  için  enerji  kaynaklarının  ve  enerjinin  kullanımında  verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

 Enerji kültürü oluşturulabilmesi ve çevre bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla,  her yıl Ocak ayının ikinci haftası, “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak tüm dünyada kutlanmaktadır.

 Özellikle son günlerde yaşanan küresel gelişmeler enerji verimliliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuş ve Avrupa başta olmak üzere bir çok ülke enerjiyi verimli kullanmak ve enerji tasarrufu sağlamak adına çeşitli önlemler almış ve bunu açıklamıştır. Ülkemizde de bu konuda önemli adımlar atılmakta ve atılmaya devam etmektedir. Bu bağlamda hiç şüphesiz kamuoyunun konu hakkında bilinçlendirilmesi, ‘atılması gereken adımlar' listesinde ilk sırada yer almaktadır.

Aşağıdaki linkten ''Enerji Verimliliği Haftası'' münasebetiyle paylaşılan video ve görsellere ulaşabilirsiniz;
https://enerji.gov.tr/evced-bilinclendirme-tanitim-ve-bilinclendirme