25.10.2021

Gençlik Bilgi Yarışması

GENÇLİK BİLGİ YARIŞMASI USUL VE ESASLARI

1- Ortaokul öğrencilerine yönelik Gençlik Bilgi Yarışması 04 Aralık 2021 tarihinde

saat 14:00’da çevrimiçi olarak yarisma.diyanet.gov.tr adresi üzerinden

gerçekleştirilecektir.

2- Başvurular yarisma.diyanet.gov.tr adresinden bireysel olarak internet yoluyla

gerçekleştirilecektir. Yarışmaya ilişkin tüm duyurular söz konusu site üzerinden

yapılacaktır.

3- Yarışmacılar Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları arasında yer alan Hz.

Muhammed’in Hayatı (Prof. Dr. Casim Avcı - Mevlana İdris) adlı eserden

sorumlu olacaklardır.

4- Yarışmacılar http://yayinsatis.diyanet.gov.tr/ adresinden yahut satış

bürolarından söz konusu eseri temin edebileceklerdir. Ayrıca dileyen yarışmacılar

söz konusu esere https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=2286

adresinden PDF formatında ulaşabileceklerdir.

5- Başvurular 01 Kasım 2021’de başlayıp, 01 Aralık 2021 saat 23.59’a kadar devam

edecektir. Sınav sonuçları ise 10 Aralık 2021 tarihinde yarisma.diyanet.gov.tr

adresi üzerinden açıklanacaktır.

6- T.C. vatandaşı olmayan yabancı öğrenciler de herhangi bir ortaokula kayıtları

bulunması halinde yarışmaya başvurabileceklerdir.

7- Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları hususunda kendi beyanları esas

alınacak olup yarışmayı kazandıkları takdirde bilgilerini ibraz etmeleri istenecektir.

8- Yarışma ile gençlerin bilgi seviyelerini ölçmekten ziyade yarışma vesilesi ile Hz.

Peygamber (s.a.s.)’i tanıma, onun mesajını anlama, öğrencilerin milli ve manevi

duygularını geliştirme ve Başkanlık çalışmaları ile tanıştırma hedeflenmektedir.

Bundan dolayı yarışmanın tanıtım ve duyuru aşamasında gençlik koordinatörleri,

gençlik merkezlerinde görevli manevi danışmanlar, KYK ve TDV yurtlarında

görevli manevi danışmanlar ile Başkanlık gençlik çalışmalarında görev alan diğer

personel aktif olarak görev alacaklardır.

9- Yarışma neticesinde her ilden ilk üçe giren öğrencilere Hac ve Umre Hizmetleri

Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile il müftülükleri

tarafından aşağıdaki ödüller verilecektir:

- İl birincisine: 500 TL

- İl ikincisine: 300 TL

- İl üçüncüsüne: 200 TL

10- Türkiye geneli sıralamada ilk 10 içerisine giren öğrencilere Hac ve Umre

Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri aracılığı ile

aşağıdaki ödüller verilecektir:

- Birinciye: 10.000 TL

- İkinciye: 7.500 TL

- Üçüncüye: 5.000 TL

- Dördüncüye: 2.500 TL

- Beşinciye: 1.000 TL

- Altıncıya: 1.000 TL

- Yedinciye: 1.000 TL

- Sekizinciye: 1.000 TL

- Dokuzuncuya:1.000 TL

- Onuncuya: 1.000 TL

11- Bilgi yarışmasında uygulanacak esas ve kuralları tespit etmek, yarışma sorularını

oluşturmak, yarışma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesini temin

etmek ve yarışma akabinde yarışmaya ilişkin itiraz başvurularını değerlendirmek

üzere Başkanlığımızca “Soru Hazırlama Komisyonu” oluşturulmuştur.

Yarışmayla ilgili iş ve işlemleri söz konusu komisyon yürütecektir.

12-Yarışmaya ilişkin itirazlar yarışma tarihini takip eden 7 gün içerisinde elektronik

posta yoluyla genclik@diyanet.gov.tr adresine yapılabilecektir.

13-Yarışma sonuçları yarisma.diyanet.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Aynı

adresten katılımcılar doğru-yanlış yaptıkları soruları görebileceklerdir. Her

yarışmacı yarisma.diyanet.gov.tr adresine bırakılan linkten T.C. kimlik

numarasını girmek suretiyle yalnızca kendisine ait Türkiye Geneli Puanı ve

Sıralaması, Bölge Puanı ve Sıralaması, İl Puanı ve Sıralaması, Okul Puanı ve

Sıralaması, doğru işaretlediği soru sayısı, yanlış işaretlediği soru sayısı ve boş

bıraktığı soru sayısı bulunan yarışma sonuçları sayfasına ulaşarak yarışma

sonucunu öğrenebilecektir.

14- Elektrik kesintisi vb. sebeplerden kaynaklı internet kopmaları ya da farklı şekilde

sınavdan geçici kopmalar yaşanması durumunda süre devam edecektir. Herhangi

bir sebepten dolayı yarışma sayfasından çıkıldığı takdirde yarışma süresi devam

edeceğinden dolayı sorumluluk ve gerekli tedbirleri almak yarışmacıya aittir.

15- Yarışma sırasında yeni sekme açıldığı takdirde yarışma sonlandırılacaktır.

İnternetten kaynaklı aksaklıklar ya da bilgisayar kullanımlı hatalardan dolayı

yarışmacının sınavdan atılması vb. durumlarda tüm sorumluluk yarışmacıya aittir.

16-Yarışma 14.00’da başlayıp 15.20’de son bulacaktır. Yarışma 50 sorudan oluşup

her bir soru eşit puana sahip olacaktır. Sorularından birinin veya birden fazlasının

sonradan komisyon kararı ile iptali durumunda her bir aday iptal edilen soruyu

doğru cevaplamış kabul edilecektir.

17-Yanlış cevaplar dikkate alınmadan sadece doğru cevaplar üzerinden puanlama

yapılacaktır. Yarışma sonunda “bitir” butonuna basmak suretiyle yarışmadan

çıkanlar toplam yarışma süresi bitmeden çıkmış olsalar dahi kalan süreyi

kullanmak için tekrar yarışma sayfasına giremeyeceklerdir.

18-Eşitlik halinde, yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir. Yaşta da eşitlik olması

halinde öğrenciler il müftülüğüne davet edilip çekilecek kura ile birinci tespit

edilecektir.

19- Yarışma soruları çoktan seçmeli olup dört şıktan oluşacaktır.